Już setki firm skorzystało z dofinansowania w ramach POIR 1.1.1

Fundusze unijne dla wielu przedsiębiorstw są ogromną szansą na rozwój działalności i zminimalizowanie różnic, które napotykały konkurując z zachodnimi firmami. Nieustannie w planach znajdują się programy, które ukierunkowane są w stronę przedsiębiorstw. Jest to niebywała okazja, która pozwala skorzystać z bezzwrotnych form wsparcia. W rezultacie można poszerzyć prowadzoną działalność. Fundusze unijne są przekazywane poprzez przeprowadzane programy o zasięgu krajowym jak i regionalnym. Wskazujemy jak skorzystać z POIR 1.1.1, aby rozwinąć prowadzoną działalność. 

POIR 1.1.1: co to takiego?

POIR 1.1.1 to skrót od nazwy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Są to dotacje, które udzielane są przeprowadzenie badań i rozwój działalności. Nadrzędnym celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest umotywowanie przedsiębiorców do podejmowania działań, które pozwolą na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w prowadzonej przez nich działalności. W latach 2014-2020, Unia Europejska na ten cel przeznaczyła prawie 1,9 mld euro. Dla wielu firm oznaczało to przeskoczenie poszczególnych etapów rozwoju i pozwoliło prowadzić konkurencyjną działalność na rynku europejskim. Część przedsiębiorstw zaczęła prężnie działać na rynku światowym, co pozwala odnotowywać rekordowe zyski w prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to także szansa w wielu regionach na obniżenie stopy bezrobocia, ponieważ poszerzenie działalności przekłada się na zapotrzebowanie na pracowników. 

POIR 1.1.1 jest także szansą dla wielu osób, które posiadają plan założenia działalności, która pozwala na szerzenie stosowania innowacyjnych technologii. Oferowane wsparcie przez fundusze unijne będą z pewnością kwotą, która w znaczącym stopniu pokryje możliwe koszty rozpoczęcia działalności. Jest to ogromne wsparcie na samym początku, kiedy trzeba wyróżnić się na rynku. Do tego oczywiście potrzebne są nakłady pieniężne, jednak uzyskanie dofinansowania pozwala, aby początkujący przedsiębiorca posiadał o jeden problem mniej. 

Przykładem branży w Polsce, która znacząco się rozwinęła dzięki korzystaniu z funduszy unijnych jest rolnictwo. Na przestrzeni niespełna 20 lat dostrzegalny jest ogromny postęp. Gospodarstwa wyposażone są w najnowsze sprzęty, budynki gospodarcze poddawane są modernizacji. A to tylko przykłady tego, co można zrobić korzystając z funduszy unijnych. Rolnicy są grupą, z której można czerpać przykład, że fundusze europejskie to ogromna szansa, która pozwala na znaczące zwiększenie osiąganych zysków. 

dotacje unijne

Kto i jak może zdobyć dofinansowanie w ramach POIR 1.1.1?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dedykowany jest przede wszystkim na badania i rozwój. Te dotacje unijne przeznaczone są na:

  • wykonanie badań przemysłowych,
  • przeprowadzenie prac rozwojowych, 
  • przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

W ramach badań przemysłowych dokonywane są badania, które pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do opracowania produktu, procesu lub usługi. Muszą one posiadać innowacyjny lub ulepszony charakter. Z tego tytułu z dotacji unijnych mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy tworzą prototypy i linie pilotażowe. Mogą one być przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, albo poprzez stymulacje wirtualne. 

Z kolei w ramach prac rozwojowych przewiduje się działania, które są objęte programem dotacji na B+R. Prace mają dążyć do udoskonalenia produktu, procesu lub też usługi. Wszystko musi posiadać odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dotacje można przeznaczyć na: testy, walidacje, demonstracje lub też działania pilotażowe. 

Z kolei prace przedwdrożeniowe to te, które umożliwiają przełożenie wcześniejszych wyników badań do obecnie prowadzonej działalności. Później muszą być komercjalizowane. Jest to sposób na uzyskanie certyfikatów jakości, patentów lub też przeprowadzenie badania na rynku. 

Osoby, które spełniają powyższe wymogi mogą starać się o uzyskanie dofinansowania w ramach POIR 1.1.1. Warunkiem uniemożliwiającym staranie się o przyznanie dotacji jest rozpoczęcie realizowania projektu przed złożeniem wniosku. 

Dotacja przeznaczona jest dla projektów, które cechują się innowacyjnością produktową lub procesową. Konieczne jest aplikowanie o udzielenie dotacji po ogłoszeniu konkursu. Osoba starająca się o wsparcie musi skompletować także dokumentację aplikacyjną. 

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Kontakt

E-mail: kontakt@kredytyt.pl

Witaj w świecie finansów i kredytów!

Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat kredytów hipotecznych, kredytów oraz zostać finansowym ekspertem  -dobrze trafiłeś

wspieramy serwis: bmserwis.pl