Badania na rynek

Badania na rynek to konkurs, którego celem jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy. O co konkretnie chodzi? Przedsiębiorstwo w ramach badania rynku otrzymuje wsparcie finansowe na wprowadzenie nowoczesnych produktów lub procesów technologicznych na rynek, które są efektem prac badawczo-rozwojowych. Warunkiem koniecznym jest to, aby innowacyjny produkt czy proces miał charakter co najmniej krajowy. Badania na rynek konkurs - na czym dokładnie polega? 

 

Konkurs „Badania na rynek - miasta  średnie”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowało konkurs „Badania na rynek - miasta średnie”. W terminie od 25 marca do 8 maja 2019 roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą realizowały własne projekty na terenie gmin, z którymi sąsiadują, lub w średniej wielkości miastach i wówczas takie firmy będą mogły otrzymać stosowne dofinansowanie. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w konkursie jest wprowadzenie produktu lub procesu, który jest innowacyjny. Badania dotyczące produktu lub procesu muszą być realizowane samodzielnie, ewentualnie zlecone albo zakupione w ramach prac badawczo-rozwojowych. 

To dopiero druga edycja tego rodzaju wydarzenia realizowana w ramach Pakietu dla miast średnich. Nowością względem roku poprzedniego jest obniżenie minimalnej wartości kosztów projektu z 5 mln do 1 mln złotych. Dodatkową zaletą zachęcającą do wzięcia udziału w konkursie, jest anulowanie dotychczasowej progu dotacji. Dotąd była to kwota nie większa niż 20 mln złotych. Zmienione na korzyść zasady konkursu z pewnością zachęcają firmy do wzięcia udziału. Co więcej, dzięki temu spora ilość organizacji otrzyma dotacje „Badania na rynek”. Ogromną zaletą tego rodzaju dofinansowania jest fakt, że szansę na wsparcie mają zarówno mniejsze projekty, jak i te, których realizacja była kosztowniejsza. Pula dofinansowania jest naprawdę spora - przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach konkursu aż do 70%! 

Poza produktami i procesami innowacyjnymi wprowadzonymi na rynek przedsiębiorstwa mogą ubiegać się również o dotację na wydatki inwestycyjne czy koszty związane z usługami doradczymi lub eksperymentalnymi prac rozwojowych. 

Przewidziana kwota na potrzeby konkursu jest naprawdę spora. Wynosi aż 550 mln złotych, w tym 49,5 mln złotych przewidziano na projekty z województwa mazowieckiego. 

Szczegółowe warunki dofinansowania

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe lub średnie firmy, które:

  • zamknęły 1 rok obrotowy;

  • osiągnęły konkretne przychody ze sprzedaży w określonym czasie (zamknięty 1 rok budżetowy, ale w okresie 3 lat, które poprzedziły rok przed złożonym wnioskiem): 600 tys. zł mikro i małe firmy, mniej niż 1 mln zł średnie;

  • prowadzą prace badawczo-rozwojowe

Jaką pulę pieniędzy może otrzymać firma biorąca udział w konkursie „Badania na rynek”? Całkowity koszt projektu musi wahać się między 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR. Dofinansowanie wynosi 70%, więc wkład własny całkowitego kosztu projektu to 30%, który leży w gestii firmy. To, jak duże dofinansowanie otrzyma przedsiębiorstwo, zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Mikro i małe przedsiębiorstwa to premia + 20%, średnie - premia + 10%.

Konkurs „Badania na rynek” to przede wszystkim równy start i szanse dla firm, które wprowadzają innowacyjne produkty lub procesy na rynek. To bardzo dobra inicjatywa, która wspiera oryginalne projekty w ramach prac badawczo - rozwojowych.

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Kontakt

E-mail: kontakt@kredytyt.pl

Witaj w świecie finansów i kredytów!

Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat kredytów hipotecznych, kredytów oraz zostać finansowym ekspertem  -dobrze trafiłeś

wspieramy serwis: bmserwis.pl